Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu

W Polsce ponad 50% dzieci w wieku 3 lat ma zęby z ubytkami próchnicowymi. Co zrobić, aby zęby mleczne były zdrowe, a późniejszy nastolatek nie był szczerbaty?

Vivadental sp. z o.o wraz z Fundacją dla Dzieci Vivadental rozpoczynają realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, prowadzonego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 oraz Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.

„Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu” to program skierowany do dzieci z gdańskich przedszkoli publicznych. Celem głównym jest edukacja prozdrowotna i profilaktyka próchnicy podnosząca świadomość dbania o higienę jamy ustnej wśród gdańskich przedszkolaków. Opierając się danych zawartych w przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia dokumencie „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015” w Polsce ponad 50% dzieci w wieku 3 lat ma zęby z ubytkami próchnicowymi.

Z badań ankietowych wynika, że ponad 60% matek dzieci w wieku 3 lat nie było z dzieckiem u stomatologa. U Pacjentów w wieku 5 lat stwierdza się średnio około 5 zębów z nieleczonymi ubytkami próchnicowymi, a odsetek dzieci w wieku 5 lat bez próchnicy nie przekracza 20%. Powyższe dane, własne doświadczenie 25 lat działalności stomatologicznej kliniki Vivadental oraz brak stałej opieki stomatologicznej w większości przedszkoli to powody, dla których powołujemy „Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu”.

Biorąc pod uwagę wiek dzieci (3-5 lat) chcemy małym studentom przekazać informacje w formie jak najbardziej atrakcyjnej, dzięki której zostaną na dłużej zapamiętane. I tak planujemy zaprosić gdańskie przedszkolaki do Teatru Miniatura na udział w interaktywnym spektaklu „Improla la”, którego bohaterowie będą przekonywali jak ważne jest dbanie o zdrowe zęby. Następnie zaplanowaliśmy dwie wizyty w przedszkolach: zespoły medyczne w składzie higienistka i studenci stomatologii gdańskiego GUM-edu, przeprowadzą przeglądy stomatologiczne (wg uzyskanych wcześniej zgód rodziców) oraz pogadanki, połączone z praktyczną nauką właściwego mycia zębów. Przeglądy odbędą się w bezpiecznym, znanym dzieciom środowisku pod opieką wychowawców. Wyniki przeglądu zostaną przekazane rodzicom w Indeksie Zdrowego Uśmiechu. Ta forma publikacji będzie zawierała niezbędne informacje dla rodziców, miejsce na potwierdzenie wizyty adaptacyjnej u stomatologa oraz kalendarz mycia zębów przez dziecko. Podczas drugiej wizyty, w oparciu o dane z Indeksów, omówione zostaną z dziećmi postępy we właściwym dbaniu o zdrowe, piękne zęby.

Projekt będzie trwał do końca 2017 roku. Diagnostyką i edukacją zostanie objętych 450 gdańskich przedszkolaków. Bardzo liczymy na powodzenie przedsięwzięcia i możliwość jego kontynuacji w kolejnych latach.

Patronatu Honorowego udzielił Rzecznik Praw Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii oddział Gdańsk.

Tekst: Jolanta Leśniewska

Program sfinansowano ze środków Gminy Miasta Gdańska

Zapraszamy na stronę:
www.przedszkola.vivadental.pl